MANUSKRIPT SØGES TIL FAMILIEMUSICAL 2020 
(deadline: 24. december 2019)

Musicalteatret har eksisteret i København/Frederiksberg siden 2005. Fra debutforestillingen i 2006 har teatret opført i alt 19 musicals, der alle har været skrevet til teatret og ikke tidligere været opført andre steder. Vores medvirkende på scenen findes ved åbne auditions, hvor alle fra 18 år og op er velkomne (uanset baggrund). Ingen roller udloves/besættes af andre end dem, der møder op til audition, og ingen er selvskrevne til roller på forhånd uanset tidligere kendskab til Musicalteatret, instruktør, manuskriptforfatter, koreograf eller komponist.

Musicalteatret udbyder nu muligheden for alle til at indsende manuskripter til teatrets familie/børne-forestilling i 2020, som skal sættes op i København. Alle kan sende ansøgning, uanset baggrund, uddannelse, erfaring eller alder. Opgaven er lønnet.

Musicalteatrets bestyrelse skal modtage samtlige ansøgninger senest juleaften tirsdag d. 24. december 2019 på følgende email-adresse: info@musicalteatret.dk

Læs samtlige informationer herunder grundigt, før du skriver/sender din ansøgning (samtlige regler skal overholdes):

Regler for ansøgningen:
●  Forestillingen skal være en familievenlig musical, der skal kunne ses af børn og voksne fra 3 år og op (forestillingen vil hovedsageligt blive markedsført til børnefamilier og børnehaver), dog skal voksne selvfølgelig også være velkomne til at kunne nyde forestillingen (der kan sidde ca. 185 børn/voksne i spillesalen).
●  Forestillingen kan handle om hvad som helst, lige fra jul til eventyr etc. Vælger Musicalteatret en juleforestilling, vil den blive sat op i december 2020, og vælges der en ikke-juleforestilling, vil den bliver sat op i efteråret (oktober/november 2020).
●  Forestillingen skal være uopført, og den skal være skrevet af dig (det vil sige, at vi ikke tager imod forslag om at lave en opsætning af en kendt eller tidligere opført forestilling).

●  Forestillingen skal være en musical (det vil sige en forestilling med både dialog og sange/musik), og der skal derfor indgå 5-10 sange (som du dog ikke nødvendigvis selv er nødt til at skrive/komponere, hvis du vil have en komponist til at stå for musikken).
●  Samtlige roller i forestillingen skal kunne spilles af højst 7 personer i alt (færre end 7 er også tilladt).
●  Forestillingens roller skal alle kunne besættes af skuespillere, der er minimum 18 år gamle.
●  Forestillingen skal være i 1 akt (uden pause) og skal vare mellem 50-60 minutter.
●  Forestillingens dialog/replikker skal være på dansk.
●  Hvis din forestilling er baseret på et tidligere værk (roman/film/andet), skal du selv stå for at skaffe rettigheder til at skrive forestillingen fra det tidligere værks ophavsrettighedshavere.
●  Manuskriptet (og eventuelt nyskrevne sange) skal være 100% færdigskrevet inden sommeren 2020 (præcis dato aftales med den endeligt udvalgte manuskriptforfatter).

Så længe dit manuskript vil kunne overholde de ovenstående regler, kan du sende os en ansøgning. Din ansøgning skal indeholde følgende:

1. PITCH/CV (1-2 sider)
Lav 1-2 siders ansøgning/beskrivelse af forestillingen, der indeholder følgende:
●  Opridsning af historien: Hvad handler forestillingen om i grove træk, inkl. start og slutning. Har dit manuskript overraskelser/twists i slutningen, skal vi have disse beskrevet.
●  Karakter: Beskriv kort nogle af (eller alle) karakterne i forestillingen.
●  Musikbeskrivelse: Vi beder dig komme med et forslag til komponist og gerne give os et link til vedkommendes hjemmeside eller klip på YouTube, hvor Musicalteatret kan høre musik, som komponisten tidligere har lavet. Fortæl os også, om du har spurgt vedkommende, om han/hun er interesseret i at skrive musikken i det hele taget. Ønsker du i stedet Musicalteatrets hjælp til at finde en komponist til at komponere sange til forestillingen, bedes du oplyse dette.
●  Eventuelle øvrige samarbejdspartnere: Har du ligeledes ønsker om instruktør og koreograf på forestillingen, kan du nævne det på disse to sider (ikke et krav).
●  Forfatter-CV: Fortæl os meget kort, om du har tidligere erfaring som manuskriptforfatter (erfaring er dog ikke påkrævet), og hvilke tidligere teaterstykker/musicals, som du har skrevet, og som er blevet opført (og hvor). 
●  OBS! Hvis det er et krav fra din side, at du selv skal instruere forestillingen, skal det fremgå af din ansøgning. Der er dog på ingen måde større chance for, at vi derfor vælger dit manuskript, det er blot vigtigt for os at have med i betragtningerne i forbindelse med udvælgelse. 

2. MANUSKRIPT/SCENER (5-10 sider)
●  Vedsend 2-3 udvalgte scener på højst 10 sider i alt (ikke hele manuskriptet), som ville indgå i manuskriptet, også selv om scenerne måske ændrer sig senere. Lad scenerne afspejle karaktererne og humoren i historien samt din skriveform. Du skal være forberedt på, at vi i foråret 2020 kan bede dig om at skulle skrive/indsende det fulde manuskript, før vi kan tage endelig beslutning. 

Husk at der er deadline for at sende ansøgningen med både pitch/cv og manuskriptsider samlet i én mail senest juleaften tirsdag d. 24. december 2019 til Musicalteatrets bestyrelse på: info@musicalteatret.dk
Alle ansøgninger, der ikke overholder de førnævnte regler eller som er mangelfulde, vil ikke blive taget i betragtning.
Alle ansøgere vil få svar fra Musicalteatrets bestyrelse over mail inden udgangen af januar 2020. Du vil eventuelt kunne blive indkaldt til samtale, inden det endelige valg kan træffes.

Du kan hente inspiration til musicalen eller Musicalteatret ved at læse mere om (og se klip fra) alle vores tidligere forestillinger ved at klikke her.

Vi glæder os til at læse din ansøgning! 🙂

Med venlig hilsen
Musicalteatrets bestyrelse

Vores seneste forestillinger

Klik på plakaterne for at læse mere…