MUSICALTEATRET SØGER TIL TO MUSICALS  (ansøgningsfrist: 1. juni 2018)

Musicalteatret søger personer til at udfylde diverse poster i  teaterforeningens to kommende produktioner: “Halloween-mysteriet” (premiere i KU.BE på Frederiksberg i oktober 2018) samt “Jack the Ripper: The Musical” (premiere på Folketeatrets Store Turnéscene i København i april 2019). Vær opmærksom på, at Musicalteatret er en forening, og posterne derfor enten er ulønnede eller lønnede med symbolske beløber (se nedenstående oversigt over ledige poster). Vi søger derfor ildsjæle, der ønsker at påtage sig de posterne af lyst og for erfaring og ikke for det økonomiske aspekt. Personer, der bliver indkaldt til samtale på lønnede poster, vil høre nærmere om aflønning til selve samtalen.

Til “Halloween-mysteriet” søger vi:
• Sanginstruktør (lønnet med symbolsk beløb)
• Koreograf (lønnet med symbolsk beløb)
• Instruktørassistent
(ulønnet)
• Produktionsleder
(ulønnet)
• Kostumier
(ulønnet)
• Rekvisitør
(ulønnet)

Til “Jack the Ripper: The Musical” søger vi:
• Instruktør (lønnet med symbolsk beløb)
• Produktionsleder
(ulønnet)
• Kostumier
(lønnet med et symbolsk beløb)
• Rekvisitør 
(ulønnet)

Kort om forestillingerne
Halloween-mysteriet” bliver instrueret af Stephanie Dedieu og er en familiemusical på 60 minutter for børn og voksne fra 3 år og op. 16 skuespillere skal på skift i to hold deles om at spille de samme roller i løbet af spilleperioden (dvs. 8 skuespillere på hvert af de to hold). Forestillingen indeholder 8 sange og opføres i KU.BE på Frederiksberg i oktober-november 2018. Læs mere om forestillingen her.
Jack the Ripper: The Musical” er en ny dansk thriller-musical (med nyskrevet musik, ca. 10-12 sange) på 2 timer og 30 minutter (inkl. pause), egnet fra 15 år og op. Der vil være ca. 40 medvirkende (skuespillere, sangere, dansere, ensemble, kormedlemmer). Forestillingen opføres på Folketeatrets Store Turnéscene i København i april-maj 2019. Læs kort om forestillingen her.

Instruktør, koreograf, sanginstruktør, instruktørassistent
Personer, der søger poster i den kunstneriske ledelse (koreograf, sanginstruktør, instruktør), kan se datoerne for prøveforløbene nederst på denne side. Prøveforløbene ligger på tirsdage og torsdag aftener i forskellige perioder ud fra den forestilling, som skal opføres. Disse hverdags-aftenprøver kan ikke på nogen måde ændres til andre dage end tirsdage og torsdage. Der vil desuden være en række øveweekender, som også ligger fast i prøveplanen. Den kunstneriske ledelse skal sammen stå for at administrere/fordele prøverne (tirsdage, torsdage og øveweekender) mellem sig, ud fra hvad de selv føler der er behov for i løbet af prøveforløbet, så det forventes ikke, at hver person fra den kunstneriske ledelse er til stede til samtlige prøver. Indledende detaljer om audition/prøveforløb m.m. aftales inden opstart med Musicalteatrets bestyrelse. Musicalteatret holder dagligt til i foreningens faste øvelokaler i Teaterhuset BorgenForhåbningsholms Allé 20, 1904 Frederiksberg C. Det er i disse lokaler, at prøverne (samt audition og eventuelle møder) vil finde sted.
Sanginstruktøren på “Halloween-mysteriet” skal stå for at indstudere solisterne i deres respektive sange i udtryk, tekstfortolkning og teknik ud fra forventningsafstemning med instruktøren (posten omfatter derfor solistarbejde og ikke korarbejde).
Umiddelbart vil koreografen på “Halloween-mysteriet” også stå for at “stage” sangene, så de komplimenterer handlingen og sangteksterne frem for at lære de medvirkende professionelle dansetrin, da der er tale om en børneforestilling, hvor historien og humor er i fokus. Nærmere detaljer om stagings/koreografier aftales med instruktøren i en forventningsafstemning.
At være instruktørassistent på en forestilling betyder at være instruktørens højre hånd til prøverne, ud fra hvad instruktøren måtte have brug for i forbindelse med udmelding af prøveplan, modtagelser af afbud, sparring, notetagning, videregivelser af beskeder etc. Instruktørassistents funktioner forventningsafstemmes med instruktøren til en eventuel samtale.
Da “Jack the Ripper: The Musical” stadig er under udvikling, er det begrænset hvor meget om forestillingen vi kan melde ud endnu, men de eventuelle kandidater, som kaldes ind til en samtale på instruktørposten, vil høre mere om forestillingen dér. Søger du instruktørposten, læg da gerne vægt på, hvordan du tidligere har arbejdet som instruktør eller ønsker at arbejde som instruktør, hvis du ikke tidligere har prøvet kræfter i den rolle, og skriv også gerne hvordan du ser en eventuel musical om Jack the Ripper blive udført.
Vær opmærksom på, at posten som instruktør kun søges til “Jack the Ripper: The Musical“, og at posterne som sanginstruktør, koreograf og instruktørassistent kun søges til “Halloween-mysteriet“. Rollen som instruktørassistent er ulønnet.

Produktionsleder
At være produktionsleder giver den pågældende person mulighed for at afprøve kræfter på en post, der indebærer at stå for kommunikationen mellem alle produktionsmedlemmer på forestillingen: Musicalteatrets bestyrelse, den kunstneriske ledelse (instruktør, instruktørassistent, koreograf, sanginstruktør) samt eventuelle scenografer, sceneteknikere, lysfolk, lydfolk og øvrige produktionsfolk. I prøveplanen nederst på denne side kan man se, hvilke datoer der er afsat til produktionsmøder, som produktionslederen skal sørge for at afholde og indkalde samtlige produktionsfolk til i Musicaltearets øvelokaler på Forhåbningsholms Allé 20, 1904 Frederiksberg C. Desuden står produktionslederen for at arrangere ryk-ind og ryk-ud på spillestederne (koordinering og levering af eventuelle kulisser, kostumer og rekvisitter fra øvelokaler til spillested) samt at påtage sig rollen som forestillingsleder i spilleperioderne, hvilket bl.a. indebærer informationer til de medvirkende om mødetider, regler, rengøring, afbudsaftaler m.m. I selve øveperioden vil det dog være den kunstneriske ledelse og bestyrelsen, der informerer om mødetider, regler, rengøring, afbud etc. til prøver – disse ting vil kun være en opgave for produktionslederen til selve forestillingerne under spilleperioden. Der søges produktionsleder til både “Halloween-mysteriet” og “Jack the Ripper: The Musical“. Vær opmærksom på, at produktionsleder-rollen er ulønnet.

Kostumier, rekvisitør
Det er kostumierens arbejde at sørge for at skaffe/købe/designe/levere kostumerne til de medvirkende i forestillingen. Har kostumieren brug for hjælp til at sy eller skaffe kostumer, kan dette aftales med Musicalteatret, som vil kunne hjælpe med at søge eventuelle hjælpere/assistenter, skulle kostumieren have behov for dét. Det samme gælder for rekvisitøren, som står for at skaffe/lave/skabe forestillingens rekvisitter/regi. Hvad der skal bruges i forestillingen af kostumer og rekvisitter (og i hvilken stil), aftales med instruktøren af de(n) pågældende forestilling(er). Musicalteatret har ikke systuer til rådighed (det forventes at kostumieren eller eventuelle kostumierassistenter selv har adgang til symaskiner). Kostumier og rekvisitør har dog mulighed for at bruge Musicalteatrets øvelokaler på Forhåbningsholms Allé 20, 1904 Frederiksberg C som lager/opbevaringssted, og det aftales med instruktøren, hvornår eventuelle kostume/rekvisit-prøver skal finde sted i løbet af prøveforløbet. Vær opmærksom på, at rollen som rekvisitør er ulønnet, og at det kun er kostumier-rollen på “Jack the Ripper: The Musical”, der er lønnet.

Forventninger fra Musicalteatret
Det forventes, at alle personer på de nævnte poster leverer deres produkt inden for deadlines, aftaler og eventuelle budget-rammer. Det er som tidligere nævnt op til den kunstneriske ledelse selv at distribuere samtlige prøver/prøvetid (tirsdage/torsdage/øveweekender) mellem hinanden indbyrdes for at bestemme, hvilke dage der øves hvad (skuespil, sang og dans) samt hvilke af de medvirkende, der er behov for at være tilstede til de individuelle prøver. De medvirkende udvælges af kunstnerisk ledelse under audition. Bestyrelsen har intet at skulle have sagt (og vil ikke være til stede) i forhold til audition og rollefordeling – dette er udelukkende instruktør, sanginstruktør og koreograf, der står for dette.
På samtlige poster i hele produktionen forventes det, at man deltager til samtlige produktionsmøder (med mindre andet er aftalt), og at man tager kommunikation alvorligt og arbejder sammen mod et fælles mål med resten af produktionsmedlemmerne for at undgå forvirring, spildtid, misforståelser og modstridende informationer. I tilfælde af uenigheder har instruktøren det endelige ord i form af skabelsen af forestillingen i sin helhed i form af vision, udtryk, stil og resultat.

Ansøgning/kontakt (deadline: 1. juni)
Ansøgning sendes til Musicalteatrets bestyrelse. Der er deadline for ansøgning til posterne d. 1. juni 2018. Skriv til os og fortæl os lidt om din erfaring, din måde at arbejde på, hvorfor du søger stillingen (og hvilken stilling du søger til hvilken forestilling) samt eventuelt andre informationer. Du vil derefter få svar på din ansøgning inden for en uges tid. Er du derefter blandt de udvalgte, som indkaldes til samtale, vil du få besked om dette i løbet af juni. Skriv derfor gerne i ansøgningen, hvis der er længere perioder i juni, hvor du ikke vil kunne komme til samtale, skulle du blive indkaldt.

Vi glæder os til at høre fra dig – også hvis du har yderligere spørgsmål til stillingerne og hele forløbet. Du kan som sagt se prøveplanen over hele sæsonen nederst på denne side.
Spørgsmål og ansøgninger bedes sendes til Musicalteatrets bestyrelse (som sagt senest d. 1. juni 2018) på følgende mailadresse: info@musicalteatret.dk

Du kan herunder se en trailer fra en af vores forestillinger (“1929 – En gangstermusical” fra 2015), hvis du vil se nærmere på en af Musicalteatrets tidligere bedrifter:

Du kan finde øvrige klip, forestillinger og sange fra Musicalteatret på Musicalteatrets YouTube-side her!

Medlem af Musicalteatret
Ud over at ansøge poster hos Musicalteatret, kan man også være medlem af vores forening og tage del i vores fællesskab, muligheder og tilbud. For indeværende sæson koster det kun 75 kr. at være medlem af Musicalteatret – læs mere her!

Audition for skuespillere/sangere/dansere
Ønsker du at komme til audition som skuespiller, sanger og/eller danser på vores forestillinger i stedet for at ansøge en af de førnævnte poster, kan du tilmelde dig vores påmindelses-ordning, hvor du så vil få direkte besked i din mail-indbakke, når der åbnes op for auditiontilmeldinger senere i 2018. Du kan tilmelde din email-adresse på vores audition-side her!

Prøveplan for sæson 2018-2019
Herunder kan du se prøveplanen for vores kommende sæson, hvor alle datoer for produktionsmøder, øvedage, forestillingsperioder og sociale arrangementer fremgår: